Artykuły


 Czy mam możliwość sprawdzenia poczty przez WWW?

Tak, oczywiście. Do swojej poczty e-mail można logować się wpisując w przeglądarce...

 Domyślny program pocztowy Windows 10

Wybieramy z Menu Start: Poczta Następnie: Inne konto POP, IMAPPojawi się następujące okienko:...

 Jak stworzyć nowe konto pocztowe?

Aby utworzyć nowe konto e-mail należy zalogować się do cPanelu, w sekcji E-mail wejść w opcję...

 Jak włączyć program Antyspamowy dla kont pocztowych oraz jak dodać adres do białej i czarnej listy

Należy zalogować się do cPanelu i wybrać w sekcji E-mail opcję Konta e-mail -> Filtry...

 Jak zmienić hasło do konta pocztowego?

Należy zalogować się do cPanelu i w sekcji E-mail wejść w opcję Konta e-mail.Pojawi się lista...

 Jakie są serwery pocztowe POP3/SMTP dla kont mailowych?

Adres serwerów pocztowych SMTP i POP3 dla utworzonych kont mailowych ma postać: POP3/SMTP...

 Konfiguracja programu Mac Mail

Z górnego Menu wybieramy zakładkę Mail -> Dodaj konto.   Wybieramy zakładkę "Dodaj inne...

 Konfiguracja programu pocztowego Outlook 2019

Otwieramy program Microsoft Outlook 2019 i dodajemy nowe konto.Podajemy adres e-mail....

 Przykładowa konfiguracja klienta pocztowego

Nazwa użytkownika poczty e-mail: pełny adres e-mailHasło: ustawione w cPanelu hasło do konta...