Konfiguracja programu pocztowego Outlook 2019

Otwieramy program Microsoft Outlook 2019 i dodajemy nowe konto.
Podajemy adres e-mail.

 

 outlook

Klikamy: Opcje zaawansowane i wybieramy: Pozwól ręcznie skonfigurować mi moje konto.

Następnie: Połącz

W kolejnym okienku wybieramy protokół pocztowy za pomocą którego będzie odbierana poczta:IMAP lubPOP3.

IMAP - kopie wiadomości pozostają na serwerze.

POP3 - cała poczta pobierana jest na komputer (kopie wiadomości nie pozostają na serwerze).

W przypadku IMAP/POP3/SMTP w polu Serwer wprowadzamy: mail.nazwadomeny.pl (nazwadomeny.pl zastępujemy nazwą posiadanej domeny).

Poczta przychodząca zaznaczamy: Ten serwer wymaga zaszyfrowanego połączenia SSL.


Porty dla poczty przychodzącej: 
POP3 - 995IMAP - 993

Poczta wychodząca (SMTP):

Metoda szyfrowania: SSL / TLS 

Port SMTP: 465


out2

Następnie klikamy: Dalej i wprowadzamy Hasło do konta pocztowego a następnie: Połącz i Gotowe.Czy ta informacja była pomocna?

 Drukuj

Polecamy:

Domyślny program pocztowy Windows 10

Wybieramy z Menu Start: Poczta Następnie: Inne konto POP, IMAPPojawi się następujące okienko:...

Jakie są serwery pocztowe POP3/SMTP dla kont mailowych?

Adres serwerów pocztowych SMTP i POP3 dla utworzonych kont mailowych ma postać: POP3/SMTP...

Konfiguracja programu Mac Mail

Z górnego Menu wybieramy zakładkę Mail -> Dodaj konto.   Wybieramy zakładkę "Dodaj inne...

Przykładowa konfiguracja klienta pocztowego

Nazwa użytkownika poczty e-mail: pełny adres e-mailHasło: ustawione w cPanelu hasło do konta...

Jak stworzyć nowe konto pocztowe?

Aby utworzyć nowe konto e-mail należy zalogować się do cPanelu, w sekcji E-mail wejść w opcję...