Przykładowa konfiguracja klienta pocztowego

Nazwa użytkownika poczty e-mail: pełny adres e-mail
Hasło: ustawione w cPanelu hasło do konta pocztowego 

Nazwa serwera poczty przychodzącej (IMAP lub POP3): mail.nazwadomeny
POP3 port: 995
IMAP port: 993
Należy zaznaczyć: 'Serwer poczty przychodzącej wymaga połączenia SSL'

Nazwa serwera poczty wychodzącej (SMTP): mail.nazwadomeny
SMTP port: 465
Należy zaznaczyć: 'Serwer poczty wychodzącej wymaga uwierzytelnienia'

Czy ta informacja była pomocna?

 Drukuj

Polecamy:

Domyślny program pocztowy Windows 10

Wybieramy z Menu Start: Poczta Następnie: Inne konto POP, IMAPPojawi się następujące okienko:...

Jakie są serwery pocztowe POP3/SMTP dla kont mailowych?

Adres serwerów pocztowych SMTP i POP3 dla utworzonych kont mailowych ma postać: POP3/SMTP...

Czy mam możliwość sprawdzenia poczty przez WWW?

Tak, oczywiście. Do swojej poczty e-mail można logować się wpisując w przeglądarce...

Konfiguracja programu Mac Mail

Z górnego Menu wybieramy zakładkę Mail -> Dodaj konto.   Wybieramy zakładkę "Dodaj inne...

Konfiguracja programu pocztowego Outlook 2019

Otwieramy program Microsoft Outlook 2019 i dodajemy nowe konto.Podajemy adres e-mail....