Domyślny program pocztowy Windows 10

Wybieramy z Menu Start: Poczta

wm


Następnie: Inne konto POP, IMAP

m2


Pojawi się następujące okienko:

m3

 

Adres e-mail: utworzony w NETMARK adres e-mail np. adres@nazwadomeny.pl

Wysyłaj Wiadomości Przy użyciu tej nazwy np. Imię i Nazwisko

Hasło do konta e-mail.

Następnie: Zaloguj się.

 

Czy ta informacja była pomocna?

 Drukuj

Polecamy:

Konfiguracja programu Mac Mail

Z górnego Menu wybieramy zakładkę Mail -> Dodaj konto.   Wybieramy zakładkę "Dodaj inne...

Czy mam możliwość sprawdzenia poczty przez WWW?

Oczywiście. Wpisując w okno przeglądarki nazwę domeny, należy dodać po ukośniku wpis:...

Jakie są serwery pocztowe POP3/SMTP dla kont mailowych?

Adres serwerów pocztowych SMTP i POP3 dla utworzonych kont mailowych ma postać: POP3/SMTP...

Konfiguracja programu pocztowego Outlook 2019

Otwieramy program Microsoft Outlook 2019 i dodajemy nowe konto.Podajemy adres e-mail....

Jak stworzyć nowe konto pocztowe?

Standardowo po aktywacji konta hostingowego, tworzone jest automatycznie jedno konto mailowe o...