Domyślny program pocztowy Windows 10

Wybieramy z Menu Start: Poczta

wm


Następnie: Inne konto POP, IMAP

m2


Pojawi się następujące okienko:

m3

 

Adres e-mail: utworzony w NETMARK adres e-mail np. adres@nazwadomeny.pl

Wysyłaj Wiadomości Przy użyciu tej nazwy np. Imię i Nazwisko

Hasło do konta e-mail.

Następnie: Zaloguj się.

 

Czy ta informacja była pomocna?

 Drukuj

Polecamy:

Czy mam możliwość sprawdzenia poczty przez WWW?

Tak, oczywiście. Do swojej poczty e-mail można logować się wpisując w przeglądarce...

Konfiguracja programu pocztowego Outlook 2019

Otwieramy program Microsoft Outlook 2019 i dodajemy nowe konto.Podajemy adres e-mail....

Przykładowa konfiguracja klienta pocztowego

Nazwa użytkownika poczty e-mail: pełny adres e-mailHasło: ustawione w cPanelu hasło do konta...

Jak stworzyć nowe konto pocztowe?

Aby utworzyć nowe konto e-mail należy zalogować się do cPanelu, w sekcji E-mail wejść w opcję...

Jakie są serwery pocztowe POP3/SMTP dla kont mailowych?

Adres serwerów pocztowych SMTP i POP3 dla utworzonych kont mailowych ma postać: POP3/SMTP...