Wniosek zmiany danych Abonenta domeny.

W przypadku domen obsługiwanych przez partnera NETMARK firmę Consulting Service wniosek zmiany danych Abonenta domeny polskiej i europejskiej można pobrać z następującej lokalizacji: zm_dan_abon.pdf

Wniosek należy wydrukować, uzupełnić, opieczętować (w przypadku Spółki Cywilnej należy dołączyć umowę spółki) i wysłać faksem bądź w zgłoszeniu na Dział Domen.

W przypadku domeny globalnej należy wypełnić wniosek dostępny na stronie: zm_dan_globalne.pdf

 

Poniżej tłumaczenie poszczególnych pól na wniosku:

 

CONTACT MODIFICATION FORM

Domain Name: __________________

I authorize ResellerClub to modify the following contact details for my domain name(s): (please tick as required)

Formularz modyfikacji danych

Nazwa domeny:

Upoważniam ResellerClub do modyfikacji następujących danych kontaktowych dla domeny ??


Existing Details (aktualne dane)

New Details (nowe dane)

 

Name - Imię i nazwisko

 

Company Name - Nazwa firmy

 

Email ID -adres emial

 

I am requesting for this change because(wnioskuję o taką zmianę, ponieważ?)

E-mail adress .... doesn't work - Adres e-mail .... nie działa

Attached herewith are the following documents to validate my request: (please tick)

Dokumenty jakie należy przesłać

Company proof (Certification of Incorporation, Government Issued Registration Certificate/Document)

Dokumenty firmowe (Świadectwo rejestracji, akt ustanowienia spółki, certyfikat rejestracji, wpis z CEiDG, wypis z KRS).

?Valid Government issued photo ID proof containing my signature (Passport Copy, Driver?s license, ID Card)

Skan dowodu osobistego

Other documents as requested by the Compliance Team of ResellerClub in the support request.

Inne dokumenty

 

 

Czy ta informacja była pomocna?

 Drukuj

Polecamy:

Odnowienie domeny .EU

W przypadku domen europejskich zaksięgowanie opłaty za odnowienie ważności domeny w dniu...

Odnowienie domen globalnych

  Odnowienie domen światowych po terminie płatności może skutkować naliczeniem dodatkowej...

Kody Authinfo

W celu uzyskania informacji związanych z procedurą wydawania kodów transferowych (Authinfo)...

Czy jest limit ilości domen, które można podpiąć na koncie hostingowym?

Nie ma takiego limitu. Możesz zamontować dowolną liczbę domen w cPanelu posiadanej usługi...

Obsługa domen

Domeny polskie w NETMARK rejestrowane są i obsługiwane poprzez firmę Consulting Service -...