Przykładowa konfiguracja klienta pocztowego IMAP / POP3 / SMTP

Dodawanie konta e-mail: IMAP bądź POP

Adres e-mail: adres@nazwadomeny.pl - adres e-mail utworzony w cPanelu w zakładce Konta pocztowe.

Hasło: ustawione w cPanelu hasło do konta pocztowego.

Nazwa użytkownika: pełny adres e-mail np. adres@nazwadomeny.pl - adres e-mail utworzony w cPanelu w zakładce Konta pocztowe.

Serwer poczty e-mail IMAP: mail.nazwadomeny.pl port 143. (* nazwadomeny.pl - zastępujemy naszą nazwą domeny na której utworzone jest konto pocztowe - to co jest po @ w adresie e-mail).

Nie należy zaznaczać 'Serwer poczty przychodzącej wymaga połączenia SSL'.

Serwer poczty e-mail POP3: mail.nazwadomeny.pl port 110.

Nie należy zaznaczać 'Serwer poczty przychodzącej wymaga połączenia SSL'.

Serwer wychodzącej poczty e-mail (SMTP): mail.nazwadomeny.pl port 587.

Nie należy zaznaczać 'Serwer poczty przychodzącej wymaga połączenia SSL'.

Należy zaznaczyć 'Serwer poczty wychodzącej wymaga uwierzytelnienia'.

Należy zaznaczyć 'Użyj tej samej nazwy użytkownika i tego samego hasła podczas wysyłania i odbierania poczty e-mail'.

 

Alternatywnie:

Serwer poczty e-mail IMAP/POP3: cl*.netmark.pl POP3 port 995 / IMAP 993 (* - numer serwera NETMARK gdzie zlokalizowane jest konto hostingowe np. cl9.netmark.pl, itp.).

Należy zaznaczać 'Serwer poczty przychodzącej wymaga połączenia SSL'.

Serwer wychodzącej poczty e-mail (SMTP): cl*.netmark.pl port 465 (* - numer serwera NETMARK gdzie zlokalizowane jest konto hostingowe np. cl9.netmark.pl).

Należy zaznaczać 'Serwer poczty przychodzącej wymaga połączenia SSL'.

Należy zaznaczyć 'Serwer poczty wychodzącej wymaga uwierzytelnienia'.

Należy zaznaczyć 'Użyj tej samej nazwy użytkownika i tego samego hasła podczas wysyłania i odbierania poczty e-mail'.

Czy ta informacja była pomocna?

 Drukuj

Polecamy:

Jakie są serwery pocztowe POP3/SMTP dla kont mailowych?

Adres serwerów pocztowych SMTP i POP3 dla utworzonych kont mailowych ma postać: POP3/SMTP...

Jak zmienić hasło do konta pocztowego?

Należy zalogować się do cPanelu i w sekcji E-mail wejść w opcję Konta e-mail.Pojawi się lista...

Konfiguracja programu pocztowego Outlook 2019

Otwieramy program Microsoft Outlook 2019 i dodajemy nowe konto.Podajemy adres e-mail....

Czy mam możliwość sprawdzenia poczty przez WWW?

Tak, oczywiście. Do swojej poczty e-mail można logować się wpisując w przeglądarce...

Konfiguracja programu Mac Mail

Z górnego Menu wybieramy zakładkę Mail -> Dodaj konto.   Wybieramy zakładkę "Dodaj inne...