Kody authinfo

Aby uzyskać kod authinfo dla domeny należy wypełnić wniosek http://netmark.pl/authinfo.pdf i wraz z dołączonymi w formie skanu dokumentami przesłać go na adres authinfo@netmark.pl.

Poprawnie wypełniony formularz musi zostać własnoręcznie podpisany przez Abonenta lub osobę umocowaną do jego reprezentowania. W przypadku pełnomocnictwa należy przesłać poświadczoną i podpisaną kopię pełnomocnictwa.

Do wniosku proszę dołączyć dokument potwierdzającego status Abonenta:

- dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej - kopię dowodu tożsamości z zamazanymi danymi wrażliwymi;

- dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - kopię wpisu do rejestru działalności gospodarczej,

- dla spółek cywilnych - kopię umowy spółki cywilnej, kopię nadania numeru NIP oraz REGON;

- dla spółek handlowych - kopię aktualnego odpisu KRS;

- dla stowarzyszeń, organizacji społecznych i zawodowych, fundacji ZOZ kopię aktualnego odpisu KRS;

- dla innych podmiotów, w tym podmiotów prawa publicznego odpowiednie dokumenty, z których wynika umocowanie do reprezentowania podmiotu publicznego w przedmiotowym zakresie oraz kopia aktualnego odpisu z odpowiedniego rejestru.

Wniosek należy przesłać z adresu e-mail administracyjnego dla domeny.

Numer Partnera CSP : 800

Partner Netmark (Consulting Service) wydaje kody transferowe w ciągu 7 dni.

Czy ta informacja była pomocna?

 Drukuj

Polecamy:

WAŻNE ZMIANY ICANN DOTYCZĄCE WERYFIKACJI DANYCH WE WHOIS

  Od początku bieżącego roku weszły w życie zmiany związane z nową polityką ICANN w stosunku...

Dane abonenta w bazie WHOIS

Dane abonenta nazwy domeny polskiej i europejskiej będącego osobą fizyczną są automatycznie...

Instrukcja podpinania i parkowania domen

Instrukcja montowania (podpinania i parkowania) domen w cPanelu NETMARK Parkowanie i...

Obsługa domen

Domeny polskie w NETMARK rejestrowane są i obsługiwane poprzez firmę Consulting Service -...

Jakie są adresy serwerów dns?

Nameserwer1:ns1.netmark.plIP: 91.189.252.35Nameserwer2:ns2.netmark.plIP: 176.119.40.38