Kody authinfo

Aby uzyskać kod authinfo dla domeny należy wypełnić wniosek http://netmark.pl/authinfo.pdf i wraz z dołączonymi w formie skanu dokumentami przesłać go na adres authinfo@netmark.pl.

Poprawnie wypełniony formularz musi zostać własnoręcznie podpisany przez Abonenta. W przypadku pełnomocnictwa należy przesłać poświadczoną i podpisaną kopię pełnomocnictwa.

Do wniosku proszę dołączyć dokument potwierdzającego status Abonenta:

- dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej - skany dwóch różnych dokumentów z listy 1 lub opcjonalnie jeden skan
dokumentu z listy 2.

Lista 1 - prawo jazdy, rachunek za usługi komunalne (prąd, woda, gaz), rachunek za usługi telekomunikacyjne (telewizja,
dostęp do Internetu, telefon), karta stałego klienta, legitymacja szkolna, studencka, ubezpieczeniowa, członkowska, zawodowa, ubezpieczenie
zdrowotne, karta biblioteczna, świadectwo pracy, książeczka wojskowa;
Lista 2 - dokument tożsamości z zamazanymi danymi wrażliwymi :
dowód osobisty, paszport, dokument pobytu dla cudzoziemców, książeczka żeglarska;

- dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - kopię wpisu do rejestru działalności gospodarczej;
- dla spółek cywilnych  - kopię umowy spółki cywilnej, kopię nadania numeru NIP oraz REGON;
- dla spółek handlowych  - kopię aktualnego odpisu KRS;
- dla stowarzyszeń, organizacji społecznych i zawodowych, fundacji ZOZ - kopię aktualnego odpisu KRS;
- dla innych podmiotów, w tym podmiotów prawa publicznego - odpowiednie dokumenty, z których wynika umocowanie do reprezentowania, podmiotu publicznego w przedmiotowym zakresie oraz kopia aktualnego odpisu z odpowiedniego rejestru.

Ponadto, w przypadkach niejasności związanych ze sposobem reprezentacji Abonenta, zastrzegamy sobie prawo do żądania dostarczenia
dodatkowych dokumentów.

Wniosek należy przesłać z adresu e-mail administracyjnego dla domeny.

Numer Partnera CSP : 800

Partner Netmark (Consulting Service) wydaje kody transferowe w ciągu 7 dni.

Czy ta informacja była pomocna?

 Drukuj

Polecamy:

Obsługa domen

Domeny polskie w NETMARK rejestrowane są i obsługiwane poprzez firmę Consulting Service -...

Dane abonenta w bazie WHOIS

Dane abonenta nazwy domeny polskiej i europejskiej będącego osobą fizyczną są automatycznie...

Instrukcja podpinania i parkowania domen

Instrukcja montowania (podpinania i parkowania) domen w cPanelu NETMARK Parkowanie i...

Jakie są adresy serwerów dns?

Nameserwer1:ns1.netmark.plIP: 91.189.252.35Nameserwer2:ns2.netmark.plIP: 176.119.40.38

Jak otrzymać bezpłatny certyfikat SSL od COMODO ?

Obecnie na serwerach NETMARK nie muszą Państwo ponosić dodatkowych kosztów zakupienia certyfikatu...