Artykuły


 Czy mam możliwość sprawdzenia poczty przez WWW?

Oczywiście. Wpisując w okno przeglądarki nazwę domeny, należy dodać po ukośniku wpis:...

 Jak stworzyć nowe konto pocztowe?

Standardowo po aktywacji konta hostingowego, tworzone jest automatycznie jedno konto mailowe o...

 Jakie są serwery pocztowe POP3/SMTP dla kont mailowych?

Adres serwerów pocztowych SMTP i POP3 dla utworzonych kont mailowych ma postać: POP3/SMTP...

 Konfiguracja programu Mac Mail

Z górnego Menu wybieramy zakładkę Mail -> Dodaj konto.   Wybieramy zakładkę "Dodaj inne...

 Przykładowa konfiguracja klienta pocztowego IMAP / POP3 / SMTP

Dodawanie konta e-mail: IMAP bądź POP Adres e-mail: adres@nazwadomeny.pl - adres e-mail...