Domyślny program pocztowy Windows 10

Wybieramy z Menu Start: Poczta

wm


Następnie: Inne konto POP, IMAP

m2


Pojawi się następujące okienko:

m3

 

Adres e-mail: utworzony w NETMARK adres e-mail np. adres@nazwadomeny.pl

Wysyłaj Wiadomości Przy użyciu tej nazwy np. Imię i Nazwisko

Hasło do konta e-mail.

Następnie: Zaloguj się.

 

Czy ta informacja była pomocna?

 Drukuj

Polecamy:

Jakie są serwery pocztowe POP3/SMTP dla kont mailowych?

Adres serwerów pocztowych SMTP i POP3 dla utworzonych kont mailowych ma postać: POP3/SMTP...

Konfiguracja programu pocztowego Outlook 2019

Otwieramy program Microsoft Outlook 2019 i dodajemy nowe konto.Podajemy adres e-mail....

Jak włączyć program Antyspamowy dla kont pocztowych oraz jak dodać adres do białej i czarnej listy

Należy zalogować się do cPanelu i wybrać w sekcji E-mail opcję Konta e-mail -> Filtry...

Jak zmienić hasło do konta pocztowego?

Należy zalogować się do cPanelu i w sekcji E-mail wejść w opcję Konta e-mail.Pojawi się lista...

Przykładowa konfiguracja klienta pocztowego

Nazwa użytkownika poczty e-mail: pełny adres e-mailHasło: ustawione w cPanelu hasło do konta...