Kody authinfo

Aby uzyskać kod authinfo dla domeny należy wypełnić wniosek http://netmark.pl/authinfo.pdf i wraz z dołączonymi w formie skanu dokumentami przesłać go na adres authinfo@netmark.pl.

Poprawnie wypełniony formularz musi zostać własnoręcznie podpisany przez Abonenta lub osobę umocowaną do jego reprezentowania. W przypadku pełnomocnictwa należy przesłać poświadczoną i podpisaną kopię pełnomocnictwa.

Do wniosku proszę dołączyć dokument potwierdzającego status Abonenta:

- dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej - kopię dowodu tożsamości z zamazanymi danymi wrażliwymi;

- dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - kopię wpisu do rejestru działalności gospodarczej,

- dla spółek cywilnych - kopię umowy spółki cywilnej, kopię nadania numeru NIP oraz REGON;

- dla spółek handlowych - kopię aktualnego odpisu KRS;

- dla stowarzyszeń, organizacji społecznych i zawodowych, fundacji ZOZ kopię aktualnego odpisu KRS;

- dla innych podmiotów, w tym podmiotów prawa publicznego odpowiednie dokumenty, z których wynika umocowanie do reprezentowania podmiotu publicznego w przedmiotowym zakresie oraz kopia aktualnego odpisu z odpowiedniego rejestru.

Wniosek należy przesłać z adresu e-mail administracyjnego dla domeny.

Numer Partnera CSP : 800

Partner Netmark (Consulting Service) wydaje kody transferowe w ciągu 7 dni.

Czy ta informacja była pomocna?

 Drukuj

Polecamy:

Instrukcja podpinania i parkowania domen

Instrukcja montowania (podpinania i parkowania) domen w cPanelu NETMARK Parkowanie i...

Jak otrzymać bezpłatny certyfikat SSL od COMODO ?

Obecnie na serwerach NETMARK nie muszą Państwo ponosić dodatkowych kosztów zakupienia certyfikatu...

Wniosek wykonania cesji domeny polskiej.

Aby wykonać cesję praw do domeny polskiej na innego abonenta wystarczy aby aktualny abonent nazwy...

Dane abonenta w bazie WHOIS

Dane abonenta nazwy domeny polskiej i europejskiej będącego osobą fizyczną są automatycznie...

Odnowienie domeny .EU

W przypadku domen europejskich zaksięgowanie opłaty za odnowienie ważności domeny w dniu...