25 września około godziny 9:00

Wszystkie domeny w stanie REGISTERED, których koniec okresu rozliczeniowego przypada po tej dacie i które nie zostały odnowione nie przejdą w stan BLOCKED, tylko w stan EXPIRED (domena nadal istnieje w DNS, można dokonywać zmian delegacji), okres EXPIRED wydłuża czas życia domeny o 7 dni. Po okresie EXPIRED domena przechodzi w stan BLOCKED, ma to na celu zapobiegnięcia wygaśnięcia domeny w czasie przerwy Registry NASK
 
25 września około godziny 16:00
Zostanie zatrzymany system Registry NASK do dnia 28 września około godziny 9:00, 
nie będzie możliwości wykonywania jakichkolwiek operacji na domenach Polskich.

W tym czasie wprowadzone zostaną zmiany:
1. Zabronione zostaje inicjowanie transferu domeny w stanie REGISTERED w okresie 6 dni przed końcem jej okresu rozliczeniowego.

2. Czas blokady inicjowania transferu domeny od momentu rejestracji lub transferu zostanie zredukowany z 21 dni do 5 dni.

28 września około godziny 9:00
Planowane jest ponowne uruchomienie systemu Registry NASK.Friday, September 25, 2009

« Wróć